Grupa kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą:

- Kancelaria Brokerska REMA BROKER Sp. z o.o.,

- Multiagencja i Operator Likwidacji Szkód CFU AKME,

- Firma Inwestycyjno Consultingowa CFU REMA.

 

Nasza Grupa Kapitałowa prowadzi działalność między innymi w zakresie:

 • usług brokerskich,
 • pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 • doradztwa ubezpieczeniowego,
 • opracowywania programów ubezpieczeniowych,
 • prowadzenia audytów ubezpieczeniowych,
 • likwidacji szkód,
 • wycen i opinii rzeczoznawców,
 • sprzedaży pojazdów poleasingowych,
 • usług consultingowych,
 • wynajmu pomieszczeń biurowych,
 • opracowań warunków w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – w tym w krajach      europejskich, azjatyckich, w krajach obu Ameryk, Afryki oraz w Australii
 • doradztwa inwestycyjnego,
 • sprzedaży diamentów inwestycyjnych.

 
Proponujemy usługi między innymi, w zakresie:

 • zagwarantowania kompletnego i kompleksowego procesu ubezpieczeniowego w odniesieniu do wszystkich dostępnych na polskim rynku produktów ubezpieczeniowych,
 • zawierania wszelkich umów ubezpieczeniowych,
 • zapewnienia ciągłości i monitoringu wszystkich czynnych umów ubezpieczeniowych,
 • zapewnienia pokrycia ubezpieczeniowego nowych potrzeb w odniesieniu do pojawiających się ryzyk,
 • gwarancji świadczenia usług okołoubezpieczeniowych z dodatkową ofertą przejęcia np. całości spraw związanych, z rejestracją pojazdów, związanych ze sprzedażą pojazdów poleasingowych, itp.,
 • zagwarantowania likwidacji powstałych szkód komunikacyjnych i majątkowych,
 • dokonywania przez uprawnionych rzeczoznawców wycen i ocen technicznych pojazdów samochodowych,
 • dokonywania przez uprawnionych rzeczoznawców wycen nieruchomości,
 • zapewnienia innych potrzeb zgodnie z oczekiwaniami i życzeniami uwzględniającymi specyfikę każdego Klienta,
 • lokawania środków inwestycyjnych w diamenty inwestycyjne.

 

Działalność prowadzona jest od 1990 roku. Okres ten zaowocował wiedzą i doświadczeniem, wypracowanymi standardami działania zgodnymi ze współczesnymi wymaganiami rynku finansowo ubezpieczeniowego i inwestycyjnego, oraz oczekiwaniami i potrzebami klientów. Zawierane, za naszym pośrednictwem, umowy są dostosowywane do potrzeb klienta poprzez optymalizowanie ich zakresu oraz ceny. Dzieje się tak nie tylko w przypadku dużych i mało popularnych ryzyk, oraz „dużych” klientów. Nasze profesjonalne działania doceniło również ponad dwadzieścia tysięcy tzw. klientów indywidualnych.

 

Wszyscy członkowie naszego zespołu legitymują się wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, potwierdzonymi stosownymi licencjami oraz dużym doświadczeniem. Obowiązkiem wszystkich z nich jest wnikliwa analiza potrzeb każdego bez wyjątku klienta i dostosowanie zakresu naszej oferty do jego faktycznych potrzeb i aktualnych możliwości finansowych. Wśród naszych klientów znajduje się całe spektrum podmiotów gospodarczych zarówno państwowych jak i prywatnych, dużych i małych, prowadzących działalność produkcyjną, usługową, handlową, bankową, itp. a także olbrzymia liczba osób fizycznych.

 

 

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl