Korzyści dla Klienta

 • Korzyści wynikające ze świadczonych przez nas usług :

  • obsługa wszelkich potrzeb ubezpieczeniowych i około ubezpieczeniowych przez jedną grupę podmiotów,
  • oparcie się na firmie z pewną i ustabilizowaną kondycją finansową oraz z pełnym i dużym pokryciem odpowiedzialności cywilnej,
  • oparcie się na firmie z ponad dwudziestodwuletnim doświadczeniem,
  • możliwość korzystania z konsultacji najwybitniejszych specjalistów prawa ubezpieczeniowego i innych dziedzin życia gospodarczego,
  • dostosowanie spójnego serwisu gwarantującego sprawną, elastyczną i profesjonalną obsługę - możliwość oddelegowania pracowników do wyłącznej obsługi jednego Klienta,
  • przygotowywanie kompleksowych programów ubezpieczeń uwzględniających specyfikę Klienta oraz dostosowanych do aktualnych potrzeb, oczekiwań, preferencji i możliwości w tym:

  -  dokonywanie analizy już istniejących ryzyk,

  -  analiza stanu dotychczas zawartych umów ubezpieczeniowych,

  - budowanie programów ubezpieczeniowych obejmujących zakres ryzyk, wybór formy i systemu ubezpieczenia, określenie sum i limitów odpowiedzialności, ustalenie optymalnych udziałów własnych itp.,

  -    konstruowanie zapytań ofertowych do zakładów ubezpieczeń celem znalezienia najkorzystniejszych - optymalnych - warunków oraz aktywne uczestniczenie w negocjacjach im poświęconych,

  - aktywne uczestnictwo przy wyborze najlepszej oferty i zapewnienie jej realizacji.

  • zagwarantowanie czynnego uczestnictwa w postępowaniach likwidacyjnych oraz windykacji roszczeń ubezpieczeniowych,
  • zapewnienie bieżącego doradztwa w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego oraz kwestii około ubezpieczeniowych,
  • prowadzenie monitoringu procesów zachodzących na polskim i na zagranicznych rynkach ubezpieczeniowo finansowych.

 

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl