Likwidacja szkód

Sprawna i profesjonalna likwidacja szkód jest obecnie wręcz niezbędna. Z tego też powodu oferujemy naszym Klientom daleko idącą pomoc oraz doradztwo w zakresie likwidacji szkód.

Ponadto oferujemy również skuteczną pomoc osobom poszkodowanym przy dochodzeniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia.

Poprzez nadzór i kontrolę nad procesem likwidacji konkretnej szkody jesteśmy w stanie w znaczący sposób skrócić czas takiego procesu. Będąc w posiadaniu wielu informacji dotyczących konkretnych pojazdów możemy przyspieszyć przekazywanie niezbędnych dokumentów do towarzystwa w którym likwidowana jest akurat szkoda. Jednocześnie towarzystwo zwrotnie korzysta z naszego pośrednictwa w celu kontaktowania się z Klientem. Taka współpraca z powodzeniem działa od kilku lat i coraz więcej towarzystw docenia rolę kancelarii brokerskich w procesie likwidacji szkód.

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl