Programy życiowe

 

Ochrona naszego zdrowia i życia nabiera szczególnego znaczenia wobec obecnego tempa życia oraz pędu, kiedy to nierzadko zapominamy o zabezpieczeniu naszych bliskich na wypadek zdarzenia kończącego nasze życie.

Jednak ubezpieczenie na życie nie musi oznaczać jedynie ochrony w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby. Nowoczesne produkty ubezpieczeniowe, jakimi niewątpliwie są ubezpieczenia na życie, zawierają obecnie także element inwestycyjny. Takimi produktami są np. ubezpieczenia na życie i dożycie, kiedy to świadczenie wypłacane jest zarówno w przypadku śmierci ubezpieczonego jak również w przypadku dożycia określonego w umowie wieku. Pozwala to na połączenie zabezpieczenia finansowego naszych bliskim z inwestycją finansową na przyszłe lata.

Każdy program ubezpieczeń życiowych dopasowany jest do konkretnej osoby poprzez dużą liczbę zmiennych takich jak: wiek, styl życia, rodzaj wykonywanej pracy, narażenie na stres, na wypadki przy pracy.

Również suma ubezpieczeniowa jest dopasowana do możliwości i potrzeb ubezpieczającego.

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl