TAXI

Obecnie nie można wyobrazić sobie praktycznie żadnego miasta bez usług przewozowych w postaci taksówek.
Jednak z uwagi na specyfikę tejże działalności, potrzeby ubezpieczeniowe zdecydowanie wykraczają ponad standardowe ubezpieczenia komunikacyjne. Również ze względu na zwiększone ryzyko zdarzeń drogowych (spowodowane ponadstandardowymi przebiegami, oraz częstotliwością podróży) produkt ubezpieczeniowy musi być dostosowany do tej charakterystyki działalności.

Ponieważ w przypadku prowadzenia działalności taksówkarskiej pojazd jest głównym narzędziem wykonywania zawody i zarobku, niezmiernie ważne jest aby był on w możliwie jak najlepszym stanie, a w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego (stłuczka, lub wypadek), naprawa była dokonana jak najszybciej przy jak najlepszych użytych materiałach.
Dlatego też proponujemy naszym Klientom ubezpieczenie autocasco obejmujące swym zakresem zniesioną amortyzację części, oraz likwidację szkód w wariancie „warsztat” co oznacza bezproblemową i bezgotówkową oraz możliwie najszybszą naprawę pojazdu.

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl