Ubezpieczenia

Produkty ubezpieczeniowe
 
W naszej ofercie znajdują się wszystkie produkty ubezpieczeniowe dostępne na rynku m.in. ubezpieczenia:
 • - od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • - kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji,
 • - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • - maszyn i urządzeń od awarii oraz szkód elektrycznych,
 • - robót budowlano – montażowych,
 • - rusztowań i szalunków budowlanych,
 • - utraty zysku ( business interruption),
 • - komunikacyjne :
§ OC pojazdów,
§ auto casco,
§ NNW kierowcy i pasażerów,
§ Assistance
§ ZK
 • - mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym,
 • - odpowiedzialności cywilnej, m.in.:
§ przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
§ spedytora,
§ deliktowej,
§ kontraktowej,
§ w życiu prywatnym,
§ zawodowej m.in. lekarzy, rolników, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, zarządców nieruchomości, agencji ochrony mienia, itp.
§ członków zarządu i rad nadzorczych.
 • - gwarancje, m.in. :
§ należytego wykonania kontraktu,
§ spłaty należności celnych i podatkowych,
§ zapłaty wadium,
§ usunięcia wad i usterek,
§ spłaty wierzytelności handlowych,
 • - odroczonych płatności tzw. kredyt kupiecki 

 • W zależności od specyfiki działania oraz zapotrzebowania naszych klientow, tworzymy i opracowujemy nietypowe programy ubezpieczeniowe.  

 •   Nasza oferta dotyczy towarzystw ubezpieczeniowych które:
- są akceptowane przez naszych klientów,
- są dobrze postrzegane na rynku ubezpieczeniowym i finansowym,
- spełniają wymogi bezpieczeństwa,
- gwarantują sprawną i szybką obsługę każdej umowy,
- posiadają odpowiednią własną strukturę,
- potrafią być elastyczne w przypadku nietypowych potrzeb,
- działają oficjalnie i legalnie,
- proponują rozsądne stawki i taryfy czyli cenę.

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl