Własne ubezpieczenia

Kancelaria Brokerska  REMA BROKER Sp z o.o.  posiada polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej brokera. Opiewa ona na sumę gwarancyjną w wysokości 1.500.000,- EUR - która w każdej chwili może być zwiększona.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym i ustawą o działalności ubezpieczeniowej, broker ubezpieczeniowy przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązany jest działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu. Szczególne znaczenie ma kwestia odpowiedzialności brokera za działania podejmowane na rzecz i w imieniu Klienta. Zakres tej odpowiedzialności jest każdorazowo wyznaczany umową zawieraną pomiędzy Klientem a brokerem.
Ustawa zobowiązuje firmy brokerskie do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. REMA BROKER posiada stosowne gwarancje ubezpieczeniowe, co stanowi dodatkowe potwierdzenie bezpieczeństwa dla podmiotów korzystających z naszych usług.

 

Multiagencja oraz Operator Likwidacji Szkód CFU AKME  posiada analogiczną polisę gwarantującą bezpieczeństwo naszych klientów – również na kwotę 1.500.000,- EUR

Firma Inwestycyjno Consultingowa  CFU REMA  - dysponuje polisą ubezpieczeniową na sumę 100.000,- PLN

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl