Zagrożenia dla Klienta

Zagrożenia gdy nas brakuje :

  • zwiększona odpowiedzialność Właściciela, Członków Zarządu, Kierownictwa lub innych osób - za czynności związane z ubezpieczeniami, nad którymi brak jest możliwości zapewnienia stosownego nadzoru tak merytorycznego jak i organizacyjnego,
  • brak możliwości stworzenia jednolitego, spójnego i profesjonalnego programu ubezpieczeniowego dla całego lub tylko części posiadanego majątku (nawet gdyby to miał być tylko jeden samochód) oraz ryzyk niemajątkowych,
  • ryzyko popełniania błędów wynikających z braku odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i braku dobrze przygotowanej kadry do prowadzenia polityki ubezpieczeniowej,
  • brak możliwości realizowania polityki oszczędnościowej (minimalizacji kosztów), ze względu na nieznajomość instrumentów ubezpieczeniowych pozwalających na minimalizację i optymalizację wydatków.
  • Konieczność utrzymywania zwiększonej własnej obsady kadrowej – lub po prostu konieczność zajmowania się sprawami ubezpieczeniowymi samemu.

Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 646 01 80
e-mail: biuro@remabroker.pl