Kadra

 

 

 

 

 

Zarząd:

 • Bogdan Regulski - Prezes Zarządu

e-mail: Bogdan.Regulski@remabroker.pl

 • Paweł Regulski - Członek Zarządu

e-mail: Pawel.Regulski@remabroker.pl

 

Zespoły brokerskie:

  • Paweł Regulski - Dyrektor Zarządzający

e-mail: Pawel.Regulski@remabroker.pl

 • Piotr Buniak - Kierownik Zespołu Brokerskiego

e-mail: Piotr.Buniak@remabroker.pl

 • Karol Małasiewicz - Asystent brokera

e-mail: Karol.Malasiewicz@remabroker.pl

 • Aleksander Wielgórski - Asystent Brokera

e-mail: Aleksander.Wielgorski@remabroker.pl

 • Agnieszka Winiarska - Asystent Brokera

e-mail: Agnieszka.Winiarska@remabroker.pl


 

 

Zarząd:

 • Urszula Regulska - Prezes Zarządu

e-mail: Urszula.Regulska@cfuakme.pl


Koordynatorzy:

  • Alicja Popławska - Kierownik Multiagencji

e-mail: Alicja.Poplawska@cfuakme.pl

 • Zofia Zambrzycka - Z-ca Kierownika Multiagencji

e-mail: Zofia.Zambrzycka@cfuakme.pl

 • Emilia Bogusz - Specjalista ds. Ubezpieczeń

e-mail: Emilia.Bogusz@cfuakme.pl

 

Zarząd:

 

 • Bogdan Regulski - Prezes Zarządu

e-mail: Bogdan.Regulski@remabroker.pl

 


 


 


  

 

 

 


 

 

 


Kontakt

REMA BROKER Sp. z o.o.
CFU AKME
CFU REMA

ul. E. Jelinka 18
01-646 Warszawa
tel. 22 697-01-80
e-mail: biuro@remabroker.pl
e-mail: biuro@cfuakme.pl

MAPKA DOJAZDU: